18/3/11

TREBALL COOPERATIU

Per acabar el trimestre anem a fer uns murals en equip al voltant dels temes de medi tractats, es a dir:
La Terra i el Sistema Solar.
L'aigua i el seu cicle.
L'aire i l'oratge.
Els mapes, els continents i els oceans
I per últim els paisatges.

Recordeu que al mural haureu de posar sempre:
Les fonts d'informació, d'on l'haveu tret.
Els membres de l'equip.

Esquemes de referència per a fer els murals