17/5/11

PERÍMETRES I ÀREES

El perímetre és el que mesuren tots els costats d'un polígon.
Podem dir que és la suma dels costats.

Clica el pentàgon