28/6/12

LLIBRES DE TEXT CURS 2012-13


El llibre de medi és el de quart de Primària que s’utilitzarà per a tercer i quart.

Matemàtiques  3 PRI
Voramar
Matemàtiques Val. Els camins ed12
978-84-98076912
Valencià 3PRI
Voramar
Valencià Els camins ed12
978-84-98077506
C. Ddel medi 4 PRI
Voramar
C. del medi Val. ed 12
978-84-98075779
Castellano 3PRI
Edelvives
Cuaderno 1 Pixépolis
978-84-263-8287-0
Castellano 3PRI
Edelvives
Cuaderno 2 Pixépolis
978-84-263-8288-7
Castellano 3PRI
Edelvives
Cuaderno 3 Pixépolis
978-84-263-8289-4
Religió Catòlica 3PRI
Cadí
Abbacant
978-84-474-7040-2
Música 3 PRI
Voramar
Música 3 Sol, fa, mi
978-84-9807-327-0
Anglès
Oxford
 Class Book 3
 978-0-19-440802-8
Anglès
Oxford
 Activity Book 3
 978-0-19-440808-0

Material classe.  Una llibreta gran de dues línies per a llengua, medi i Castellà
                        Una llibreta gran quadriculada ( quadre gran) per a matemàtiques.
La resta de material serà el que cada mestre especialista determine ( ja us informaran en la reunió de principi de curs)

LLIBRES DE TEXT PER A QUART DE PRIMÀRIA  CURS 2012 – 2013

Matemàtiques  4 PRI
Voramar
Matemàtiques Val. Els camins ed12
978-84-98077469
Valencià 4 PRI
Voramar
Valencià Els camins ed12
978-84-98075731
C. Ddel medi 4 PRI
Voramar
C. del medi Val. ed 12
978-84-98075779
Castellano 4PRI
Voramar
Lengua castellana los caminos ed12
978-84- 68011349
Religió Catòlica 4 PRI
Cadí
Abbacant
978-84-474-7041-9
Música 4 PRI
Voramar
Música 4 PRI
978-84-9807-330-0
Anglès
Oxford
  Class Book 4
978-0-19-437858-6
Anglès
Oxford
 Activity Book 4
978-0-19-437859-4