5/5/14

MESURES DE LONGITUD, MASSA I CAPACITAT

MESURES DE LONGITUD
Per a fer problemes amb mesures és molt important saber multiplicar i dividir per 10, 100 i 1.000.


EL SISTEMA MÈTRIC DECIMAL.

Activitat del jclic per practicar mesures de longitud, massa i capacitat