20/6/14

BALL FI DE CURS 2014-2015 QUART DE PRIMÀRIA
El passat dia 19 de juny anàrem a la piscina, per la nit soparem a la Rodana i el dia 20 fèrem el festival fi de curs