5/7/14

LLIBRES DE TEXT SEGON CICLE 2014- 2015

Ací teniu la llista de llibres per al proper curs. No els compreu encara per si hi haguera alguns canvis.

Els llibres de text per al  curs 2014 - 2015 varien per a tercer de Primària. Bàsicament el canvi es a l'àrea de medi que desapareix i tornem a donar ciències socials d'una banda i ciències de la naturalesa d'altra, aquest canvi és una conseqüència de l'aplicació de la nova llei d'Educació ( LOMQE) que per al proper curs s'aplica a 1r, 3r i 5è de Primària.  També hi ha modificacions en els continguts a donar en cada u dels cursos.

En resum els llibres queden de la següent manera:

    Quart de Primària:  Es mantenen els mateixos llibres que al curs passat més uns quadernets de castellà

Castellà: Llengua i Literatura SANTILLANA CUADERNO 1R TRIM 978-84-680-0971-1

Castellà: Llengua i Literatura SANTILLANA VOCES                            978-84-680-1134-9

Castellà: Llengua i Literatura SANTILLANA CUADERNO 3r TRIM   978-84-680-0977-3

Castellà: Llengua i Literatura SANTILLANA CUADERNO 2n TRIM  978-84-680-0975-9

Coneixement del Medi             SANTILLANA                                           978-84-9807-762-9

Educació Artística                     SANTILLANA                                           978-84-980-7907-4

Llengua Estrangera                  OXFORD CLASS BOOK 4                         978-0-19-437858-6

Llengua Estrangera                   OXFORD ACTIVITY BOOK 4                 978-0-19-437859-4

Matemàtiques                             SANTILLANA                                          978-84-9807-746-9

Religió                                            CADI                                                       978-84-474-7041-9

Valencià: Llengua i Literatura SANTILLANA                                          978-84-9807-573-1
Tercer de primària: Mantenim els mateixos llibres del curs passat amb l'excepció de medi.
Castellà: Llengua i Literatura        SANTILLANA     VOCES                  978-84-680-1133-2

Ciències de la Natura                       SANTILLANA                                   978-84-9807-995-1

Ciències Socials                                 SANTILLANA                                    978-84-9058-978-6

Educació Artística                            SANTILLANA                                    978-84-9807-638-7

Llengua Estrangera                         OXFORD ACTIVITY BOOK 3            978-0-19-440808-0

Llengua Estrangera                         OXFORD CLASS BOOK 3                  978-0-19-440802-8

Matemàtiques                                  SANTILLANA                                     978-84-9807-754-4

Religió                                                CADI                                                    978-84-474-7040-2

Valencià: Llengua i Literatura     SANTILLANA                                      978-84-9807-749-0