2/2/15

LA DIVISIÓ

ELS TERMES DE LA DIVISIÓ

http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/aprenemadividir_ca/html/section_1.htm?&skin=infantil&lang=ca&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/
 Per a saber més clica la divisió.