7/4/16

OLIMPIADES I EIXIM AL DIARI L'atre dia vam anar al Puig a fer unes olimpiades, ferem carreres, salts, llançaments i pasarem el dia. També hem eixit al diari. Més fotos