19/10/17

NUMERACIÓ

A classe estem treballant la numeració, ja sabem escriure fins a les desenes de miler i per a practicar un poc més, hui hem començat a preparar un material que ens ajudarà a consolidar l' aprenentatge de la numeració i descomposició numèrica.Si voleu practicar realitzant activitats interactives, ací vos deixem uns quants enllaços, endavant!

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/ANAYA%20DIGITAL/TERCERO/Matematicas/01_018nn_ani/

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/199/html/datos/05_rdi/U01/05.htm