6/2/14

FRACCIONSUna fracció està formada per dos nombres. 
 El numerador: és el que tenim
 El denominador: són les parts en que dividim.

Imagina que tens una pizza, la talles en sis parts i et menges una.  per a saber més cicla el cerclehttp://www.genmagic.net/mates2/fraccio_cas.swf